Fejér megyei németségért díj

Zsilvölgyi Angéla 1968-ban született Móron a Wundele és Brumbauer család tagjaként német nemzetiségi családban, mely meghatározó volt élete alakításában.

Iskoláit Móron a Radnóti Miklós Általános Iskolában, majd Pécsett a Leőwey Klára Gimnáziumban végezte.

1987/88-ban az Innsbrucki Pedagógiai Akadémián tanult, majd a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán német nemzetiségi szakon diplomázott. A Kodolányi János Főiskola német nyelvtanári diplomája után a Pécsi Tudományegyetemen szerzett mesterfokú oklevelet.

1994 óta a Móri Radnóti Miklós Általános Iskolában tanít, publikál. Diákjai különböző nemzetiségi tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el, többek között az Országos Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Versenyen is sikeresen szerepelnek évről évre.
Diákjai számára DSD német nyelvvizsgát szervez, és 2019-ben a Móri Értéktárba került a nemzetiségi szaktanterem, melynek létrehozásában jelentős szerepet vállalt.
Aktív tagja a Mór-Freudenberg Baráti Társaságnak, szervezi kollégái szakmai útjait, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór munkájában is több éve vállal szerepet.
Sokat dolgozott a Móri Tájszótár elkészítésében, azonkívül elkészítette a Móri Ezerjó német nemzetiségi tanösvényt, melynek kivitelezése jelenleg folyamatban van.

Meggyőződése, hogy nyelvünk és kultúránk megőrzése felelősség. Fontosnak tartja, hogy rajtunk, magyarországi németeken múlik az, hogy a nyelvi és kulturális örökségünket hogyan, milyen mértékben sikerül átadni a következő generáció számára.
A német közösséghez tartozás, a normák, értékek, a hagyományok iránti tisztelete meghatározó szerepet töltenek be a magánéletében és szakmai pályafutása során is.

Közéleti tevékenysége méltó a magyarországi német nemzetiségi közösség köszönetére, elismerésére.

Köszönjük munkáját és tevékenységét e díjjal kívánjuk elismerni.