Állandó rendezvények

Az Isztiméren élő embereknek mindig fontos volt a múlt emlékeinek megőrzése, a sváb hagyományok megismertetése, tovább örökítése. Az INNÖ feladata, hogy segítse a nemzetiségi kultúrához kötődő hagyományok megőrzését, ápolását, a német nyelv minél magasabb szintű elsajátítását intézményeinkben és a lakosság körében, ennek megvalósítása érdekében komoly anyagi áldozatot is vállaltunk.

A  „ Kinder spielen” színjátszó kör 2016-ban alakult, melynek vezetésével német anyanyelvű drámapedagógust bíztunk meg. Megszerveztük az Isztiméri  Német Nemzetiségi Klubot, ahol klubfoglalkozások keretein belül találkoznak az iskolás gyerekek a tősgyökeres sváb lakossággal, akik mesélnek a régi időkről, mondókákat tanítanak és régi sváb játékokat játszanak velük. Együttműködünk az Edelweiss Nemzetiségi Kórussal és az Egyházakkal. Állami támogatásból gazdálkodunk, kihasználjuk a pályázatok adta lehetőségeket.  Ebben az évben költségvetési bevételeink a 4 millió forintot meghaladták, melyből a pályázati támogatás 700.000-Ft volt. Kiemelten támogatjuk  a település intézményei, egyesületei  és önszerveződő csoportjai hagyományőrzéshez kapcsolódó rendezvényeit. Krauchenwies testvértelepüléssel rendszeres kapcsolatot tartunk fenn több mint 21 éve.

A lakosság igényli és szereti az általunk szervezett hagyományőrző rendezvényeinket, szép számmal vesznek részt és sokat segítenek annak színvonalas megrendezésében.

2019. évi rendezvényeik:

 • Farsangbúcsúztató, tavaszváró kultúrális kavalkád kézimunka kiállítással.
 • VI. Svábbál Húsvétkor, melynek színvonalát a 7- 8 osztályosok nyitótánca színesítette, NEMZ-KUL-19 pályázati támogatásból valósult meg.
 • Majális főzőverseny 12 csapat részvételével, ahol a sváb gasztronómiát helyeztük előtérbe.
 • Német nemzetiségi nyelvi tábor 30 fővel, NEMZ-TAB-19 pályázatból fedeztük a költségeket.
 • – Anna Napi búcsú településünk legnagyobb ünnepe, melyre hazalátogattak elszármazottak  és a testvértelepülésről is érkezett delegáció.
 • A Gyémánt Gospel Kórus hangversenyt adott a templomban  és kitüntető díjak átadására is sor került.
 • A hagyományőrző szüreti felvonulás nagyon nagy sikert aratott településünkön. Fiatalok és az  idősebb korosztály egyaránt eljött, a résztvevők száma meghaladta  a 200 főt.
 • Kazinczy- napok 25. jubileumi rendezvényén idén is  sport és tanulmányi versenyeket szervezett az intézmény,  ahol  kiemelt szerepet kapott a német nemzetiségi  népismereti   verseny, amelyre  a szomszéd települések iskoláiból is érkeztek diákok.
 •  Márton napi lámpás felvonulást a „ Kinder spielen” színjátszó kör Szent Márton életéről szóló német nyelvű előadása és az óvodások műsora színesítette. NEMZ-KUL-19 pályázatból finanszíroztuk a költségeket.
 • –  Német nemzetiségi nap volt az Isztiméri Hétpettyes Óvodában,  a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása tette lehetővé, hogy ez a rendezvény megvalósulhatott.
 •    Sváb sütemények készültek, interaktív mesejátékot nézhettek meg az érdeklődők és sváb táncbemutatót láthattak a résztvevők, sőt táncra is perdültek.

December-Január-Február:

 • Karácsonyi betlehemes játékok,
 • „Cristkindlspiel in Isztimér” Boróka Idõsek Házában és a községi karácsonyi ünnepségen
 • Edelweiss Német Nemzetiségi Kórus fellépése Farsangtemetés Isztiméren

Március-Április-Május:

 • IV. Sváb Bál Isztiméren (Húsvét vasárnap),
 • Májfa állítás Ifjúsági Egyesület Fõzõversen intézmények, egyesületek és önszervezõ csoportok

Június-Július-Augusztus:

 • Anna Napi Búcsú az Anna napot követõ vasárnap Krauchenwies német testvértelepülés és Madar Szlovákiai testvértelepüléssel.
 • Német nemzetiségi tábor VIII.1-tõl egy hetes

Szeptember-Október-November:

 • Kazinczy Napokon (október vége) Német verseny a járási települések iskoláival (Mórról két iskola, Pusztavám és Kincsesbánya ( 4 csapat))
 • Márton Napi lámpás felvonulás Isztiméren (a helyi óvodások, iskolások szüleik, klubok)