Oktatási intézmények

Tündérkert Óvoda

  • 2422. Mezõfalva, Kinizsi u. 48.
  • Kovácsné Huber Zita +36 25 520 986
  • Óvodánkban a nagycsoportban játékos német nyelvoktatás folyik választható alapon.

Petõfi Sándor Általános Iskola

  • 2422. Mezõfalva, József nádor u. 27.
  • Jaksics Erzsébet +36 25 506 930
  • Iskolánkban tanulóink fele a német nemzetiségi oktatás nyelvoktatás típusú rendszerében tanul.