Tájékoztató az Isztiméri Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről

Önkormányzatunk feladata  a német nemzetiségű, illetve ezen nemzetiséghez kötődő emberekhez kapcsolódik. A település kulturális, oktatási, egyházi és közösségi életének fontos szereplői vagyunk. Támogatjuk a helyi intézmények, egyesületek és önszerveződő csoportok rendezvényeit. A jó kapcsolatnak köszönhetően összehangoljuk a nemzetiségi programjainkat, ezekkel…

>>>