Tájház

Tájház neve: Herzogendorf Heimatmuseum

 • Címe: 2422. Mezőfalva, Kossuth Lajos utca 30. (Mezőfalva Fejér megyei nagyközség Székesfehérvár, Dunaújváros, Dunaföldvár és Sárbogárd irányából egyaránt megközelíthető.)
 • Vezetője/Aki megszólítható, ha látogató érkezik:
  • Molnárné Troppert Mária +36 70 796 6986
  • Fodor Erzsébet: +36 70 546 5390
 • Nyitva tartás: igény szerint,és a rendezvények idejére (+36 25 506 832)
 • Rendezvények a tájházban:
  • „Húsvéti játszóház a tájház udvarán”,
  • Népi énekesek évvégi záró vizsgája,
  • Szüreti felvonulás nyitó programjának helyszíne,
  • a decemberi „Országos Mikulás Túra” egyik állomáshelye.
Tájház, Mezőfalva

Mezőfalva- Hercegfalva története

Mai községünk elődjét, Herczegfalvát a Ciszterci Rend alapította 1811-ben. A település névadójának, József nádor királyi főhercegnek javaslatára 2/3 arányban sváb nemzetiségű, 1/3 arányban pedig magyar nemzetiségű lakosokat telepítettek be az épülő jobbágyközségbe. A 3 párhuzamos és 1 merőleges utcából álló, sakktáblaszerű településszerkezet a maga korában újszerűnek számított.

A falu lakossága többségében földműveléssel és állattartással foglalkozott. 1946-ban a lakosság németajkú részének nagyobbik hányadát, 1300 embert Németország Baden-Württenberg tartományába telepítették át.

1951-ben a Hercegfalva nevet eltörölték, azóta községünk a Mezőfalva nevet viseli.

A tájház

A magyar és német nemzetiségű Birkás család az 1860-as évek második felében építette fel házát a Kossuth Lajos utcában.

A portán a következők tekinthetők meg:

 • egy faoszlopos tornácú, vert /tömött falu parasztház, melynek részei az utca felől: első szoba (tisztaszoba), konyha, hátsószoba kemencével, kamra padlásfeljáróval, tehénistálló, lóistálló, kocsiszín (fészer)

 • az udvaron terménytároló góré, csirkeól, gémeskút és árnyékszék is található.

A Kossuth Lajos utca rendkívül széles, egyenes vonalú, településünk első négy utcájának egyike. A magas talajvízszintje miatt Sár utcának keresztelt utca kialakítása 1811-re, Herczegfalva alapításának évére tehető.

A Birkás-ház eredetileg 1200 négyszögöl összterületű telken helyezkedett el, melyet azonban a falu növekvő lakossága miatt az 1890-es években, hosszirányban két 600 négyszögöles telekre osztottak. Az üres telekfélre szintén parasztház épült, amely ma asztalosműhelynek ad helyet.

A második világháborúban, amikor 1944-45 telén Hercegfalva sűrű támadások közepette többször gazdát váltott, a Birkás-ház szerencsére alig sérült. Csak a fészert érte találat, amit a háború után vályogtéglával helyre állítottak.

A ház egészen 1992-ig a Birkás család tulajdonában maradt. Ekkor utolsó tulajdonosa, a 93 éves Birkás György elhunyt. Az épület üresen állt, míg 1997-ben egy mezőfalvi lakos régi berendezési tárgyaival együtt megvásárolta. Az új tulajdonos az épületet nagyrészt eredeti állapotában őrizte meg, ill. állította helyre.

Az épületet a székesfehérvári Szent István Király Múzeum néprajzkutatója, Dr. Lukács László szemrevételezte és tájház kialakítására javasolta. A felújításra 2004-ben a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola által elnyert Korok és Kultúrák pályázat támogatásának köszönhetően kerülhetett sor.

Ma a tájház az egyetlen, gazdasági épületeivel együtt épségben megmaradt parasztház Mezőfalván. Néprajzi értékét növeli, hogy a vele szomszédos épületek szintén régi parasztházak, így az utcáról szemlélve mezőföldi településünk jellegzetes utcaképe tárul elénk.

További látnivalók Mezőfalván

Épületek

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom (épült 1937. ) és Plébánia (épült, 1787.) előtérben a József nádor szobor.
„Hősök emlékmű” az I. világháborúban elesettek emlékére (1927)
II. világháborúban elesett hercegfalviak emlékműve